Visiting hours of specialists

Name, Surname Speciality Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Čaplijeva Anastasija Dentist, prosthodontist 10.00-18.00   10.00-18.00      
Fedorkova Diāna Dentist, prosthodontist   14.00-20.00   8.00-14.00    
Kaļinovskis Oļegs Dentist, prosthodontist 8.00-14.00 14.00-20.00   14.00-20.00    
Kopilova Tatjana Dentist, prosthodontist 8.00-19.00   8.00-19.00       
Ļahoviča Irina Dentist, prosthodontist   8.00-14.00   8.00-14.00    
Lukoņina Sofija Dentist 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00      
Fiščeva Tatjana Dentist, prosthodontist 8.00-13.00 8.00-15.00  8.00-15.00 8.00-15.00    
Ņiznamovs Marks Dentist, prosthodontist   14.00-20.00    14.00-20.00    
 Pētersone Tatjana Dentist, prosthodontist 14.00-19.00 09.00-14.00   14.00-19.00 09.00-14.00  
Pētersone-Štekeļa Aija Dentist, prosthodontist 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00    
Stivriņš Mārtiņš Dentist, prosthodontist 8.00-13.00 9.00-16.00   14.00-20.00 9.00-16.00  
Tkačenko Inga Dentist, prosthodontist  10.00 – 18.00   10.00 – 18.00   10.00 – 17.00  
Zubare Tatjana Dentist, prosthodontist   8.00 – 16.00        
Kamforina Jeļena Dentist   14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00    
Luksa Ināra Pediatric dentist     14.00-20.00   8.00-14.00  
Kavinska Svetlana Hygienists 8.00-14.00 8.00-20.00 (every II week) 14.00-20.00 14.00-20.00 8.00-18.00 (every II week) 09.00-15.00 (every I and III Saturday of the month)
Garaščenko Kristīna Hygienists 14.00-20.00   8.00-14.00  8.00-14.00 8.00-17.00 09.00-15.00 (every II and IV Saturday of the month)
Žunda-Žukova Anna Hygienists       8.00 – 14.00 8.00-18.00